Om Hillerød Events

Til glæde og gavn for Hillerøds foreningsliv

Hvad er Hillerød Events?

Hillerød Events er en støtteforening og paraply-organisation for Hillerøds foreningsliv.


Formålet med Hillerød Events er at støtte og skaffe penge til arbejdet med børn og unge i foreningerne i Hillerød Kommune.


Vi er drevet af frivillige kræfter, og overskuddet fra de arrangementer og aktiviteter, som vi deltager i, går til de foreninger, der giver en hånd med.


Hillerød Events er med til at arrangere en lang række aktiviteter i Hillerød, blandt andet Hillerød Slotssø Byfest, skøjtebanen på Torvet og 'Vi Elsker 90'erne' på Hillerød Stadion. 

Vi hjælper dig med dit event

Hillerød Events fungerer også som lokalt bindeled mellem arrangører, byen, Hillerød Kommune og foreningerne.


Der er altid en hel del praktik og tilladelser, der skal på plads, inden et arrangement kan gennemføres. Det kan vi hjælpe dig med.

Har du brug for grej som telte, borde og bænke, en mobil-bar eller en musikscene, så kan vi også hjælpe dig med det.

Men først og fremmest er vi leveringsdygtige i frivillige hænder fra Hillerøds foreninger, som er klar til at hjælpe med oprydning, rengøring, barvagter, pasning af boder, p-vagter og så videre.


Vi har rigtig mange års erfaring og kan også sørge for ansøgning om tilladelse til udendør-sarrangementer, udeserveringer, byggetilladelse til scene, lejlighedsvis alkoholbevilling m.v.

Tøv ikke med at kontakte Hillerød Events, hvis du vil høre mere. Send en mail til formand Carsten Larsen på cl@hilleroed-events.dk


Vi står klar til at hjælpe dig.

Hillerød Kræmmermarked blev til Hillerød Events

Hillerød Kræmmermarked blev afholdt for sidste gang i 2018. Pladsen, som kræmmermarkedet holdt til på, skulle nemlig bruges til byudvikling, og i løbet af de kommende år vil der skyde en helt ny bydel op på den gamle kræmmerplads.


Hillerød Kræmmermarked blev - ligesom Hillerød Events - drevet af frivillige kræfter, og mange foreninger hjalp hvert år til med forskellige opgaver eller havde en bod på kræmmermarkedet. På den måde tjente de penge til deres foreninger.


Da kræmmermarkedet lukkede, besluttede mange af de frivillige kræfter bag markedet, at de ville danne en ny forening, som skulle være med til at skabe forskellige indtjeningsgrundlag for Hillerøds foreninger, og Hillerød Events var født. 


Det betyder, at vi stadig kan hjæpe vores medlemsforeninger med at tjene penge til deres forening.